De Matthäus-traditie in Joure

Vanaf 2022 organiseert de Stichting Passie voor de Kunst jaarlijks op Palmzondag in de Hobbe van Baerdt Tsjerke te Joure een uitvoering van de Mathäus Passion onder leiding van Jan Vermaning. In tegenstelling tot veel andere uitvoeringen heeft deze Matthäus een intiem karakter. Jan Vermaning kiest bewust voor een koor en orkest in een kleinere bezetting en voor een gloedvolle uitvoering met veel nuance. Hierdoor en door de opstelling in de breedte krijgt het publiek de indruk ondergedompeld te worden in de muziek van Bach . Het streven is om zo dicht mogelijk te blijven bij de oorspronkelijke uitvoering zoals Bach die bedoelde in versie van 1736. Kortom, een intieme benadering van een groots werk.

De Matthäus Passion is er voor jong en oud. We zijn dan ook van mening dat iedere leeftijd van harte welkom is om bij te dragen, mee te helpen of te komen luisteren. De ‘mienskip’ (Fries voor: gemeenschap) betrekken is daarom een van onze doelen.

De volgende uitvoering van onze Matthäus Passion is op Palmzonzondag 24 maart 2024 om 19.30 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke te Joure.
De kaartverkoop start op 1 februari 2024, de voorverkoop voor vrienden op 1 januari 2024.

Comité van aanbeveling

Fred Veenstra, burgemeester van Fryske Marren

Huite Zonderland, bestuurslid St. Christoffelparochie

Jan Harmsma, voorheen notaris te Joure

Christien Dijkstra, eigenaresse kerstbeelden.nl Idskenhuizen

Harry van den Elsen, Dean Prince Claus Conservatoire bij Hanzehogeschool Groningen

Comité van aanbeveling

Fred Veenstra, burgemeester van Fryske Marren

Huite Zonderland, bestuurslid St. Christoffelparochie

Jan Harmsma, voorheen notaris te Joure

Christien Dijkstra, eigenaresse kerstbeelden.nl Idskenhuizen

Harry van den Elsen, Dean Prince Claus Conservatoire bij Hanzehogeschool Groningen

Stichting Passie Voor De Kunst

KvK: 75422484

Bestaande uit:
Dhr. G. Hemmes (voorzitter)
Mw. A. Jonkman (penningmeester)
Dhr. M. Kornet (secretaris)
Dhr. O. Bruinsma

RSIN: 860277409
De Stichting Passie Voor De Kunst heeft geen winstoogmerk en het bestuur ontvangt geen inkomsten voor hun werkzaamheden.
Overzicht 2023

Vriend worden

Het is onze bedoeling om de Matthäus Passion ieder jaar op Palmzondag in de Hobbe van Baerdt kerk te Joure uit te voeren onder leiding van Jan Vermaning. Dat kunnen wij niet zonder uw steun. Daarom zoeken wij “vrienden” om zo’n jaarlijkse uitvoering mogelijk te maken. Er zijn drie mogelijkheden om vriend te worden:

Individueel: U betaalt € 50,- en kunt in de voorverkoop kaarten reserveren zodat u verzekerd bent van een plaats. Daarnaast kunt u één kaart met korting kopen (€ 30,- i.p.v. € 50,-)

Uitgebreid: U betaalt € 100,- en kunt in de voorverkoop kaarten reserveren zodat u verzekerd bent van een plaats. Daarnaast kunt u 2 kaarten met korting kopen (€ 30,- i.p.v. € 50,-)

VIP: U betaalt € 150,- (of meer) en kunt in de voorverkoop kaarten reserveren zodat u verzekerd bent van een plaats. Daarnaast kunt u 2 kaarten met korting kopen (€ 30,- i.p.v. € 50,-) en krijgt u een VIP ontvangst in de Hobbe van Baerdt kerk en een plaats op de voorste rijen.

    Sponsoren

    Gemeente De Fryske Marren
    Prins Bernhard Cultuurfonds

    Foto's (Piebe van den Berg)

    Route en contact