Op maandagavond 6 april 2020 zal de Mattheüs Passie van J.S. Bach ten gehore worden gebracht in de Sint Nicolaaskerk aan de Kerkstraat 14 te St. Nicolaasga

De uitvoering zal beginnen om 19:15 uur. Het eerste en korte deel zal worden opgevolgd door een pauze van 20 minuten. Daarna zal het langere tweede deel worden uitgevoerd. De kerk zal voor het publiek geopend zijn vanaf 18:30 uur.

Bestel nu uw tickets

Voor zover de archieven ons kunnen informeren is er in de gemeente De Fryske Marren (voormalig Skasterlân/gemeentes voor de fusie), nog nooit een Mattheüs Passie uitgevoerd. In tegenstelling tot reguliere en bekende uitvoering zal deze Mattheüs Passie een intiem karakter voeren. Er is binnen het koor en orkest voor een kleinere bezetting gekozen, wat maakt dat de luisteraar actief betrokken raakt bij de uitvoering. De nadruk zal liggen op de details in tegenstelling tot het massale etaleren van dit wereldberoemde werk. De uitdaging schuilt in het zo dicht mogelijk blijven bij de oorspronkelijke partituur, zoals Bach bedoelde in zijn finale versie van 1736. Kortom, een intieme benadering van een grotesk werk.

De Mattheüs Passie is er voor jong en oud. We zijn dan ook van mening dat iedere leeftijd van harte welkom is om bij te dragen, mee te helpen of te komen luisteren. Het ‘mienskip’ (Fries voor: gemeenschap) betrekken is daarom een van onze hoofddoelen.

Er wordt gebruik gemaakt van amateurzangers op niveau, met ervaring. Om jeugd uit de gemeente te enthousiasmeren voor klassieke muziek in het algemeen maar ook deel te laten nemen aan een inmiddels Nederlandse traditie, willen wij hen graag in dit project betrekken. Zo wordt bijvoorbeeld het kinderkoor gevuld met stemmen uit het basis- en voortgezet onderwijs. In samenwerking met ‘It Toanhûs’ zullen zij vanaf a.s. september wekelijks repeteren en worden gevormd met het uiteindelijke doel de prachtige frases te kunnen zingen. Op deze wijze geven wij invulling aan zowel de betrokkenheid van jeugd alsmede de volwassenen in dit bijzondere project.

De artistieke en algehele leiding zal in handen zijn van Jan Vermaning. De uitvoerenden:

  • Nationaal Symfonisch Kamerorkest, bestaande uit 30 professionele musici
  • Noord Nederlands Kamerkoor, bestaande uit 27 amateurzangers uit de provincie Fryslân
  • 6 professionele solisten (worden nader bekend)
  • Kinderkoor bestaande uit scholieren van de gemeente ‘De Fryske Marren’

Participanten:

  • Heilige Christoffelparochie
  • It Toanhûs (Centrum voor de kunsten)
  • Prins Claus Conservatorium te Groningen
  • Basisscholen/Voortgezet onderwijs De Fryske Marren

Stichting Passie Voor De Kunst

KvK: 75422484

Bestaande uit:
Dhr. G. Hemmes (voorzitter)
Mw. A. Jonkman (penningmeester)
Dhr. M. Kornet (secretaris)

RSIN: 860277409
De Stichting Passie Voor De Kunst heeft geen winstoogmerk en het bestuur ontvangt geen inkomsten voor hun werkzaamheden.