Details Matthäus Passion

Voor zover de archieven ons kunnen informeren is er in de gemeente De Fryske Marren (voormalig Skasterlân/gemeentes voor de fusie), nog nooit een Matthäus Passion uitgevoerd. In tegenstelling tot reguliere en bekende uitvoering zal deze Matthäus Passion een intiem karakter voeren. Er is binnen het koor en orkest voor een kleinere bezetting gekozen, wat maakt dat de luisteraar actief betrokken raakt bij de uitvoering. De nadruk zal liggen op de details in tegenstelling tot het massale etaleren van dit wereldberoemde werk. De uitdaging schuilt in het zo dicht mogelijk blijven bij de oorspronkelijke partituur, zoals Bach bedoelde in zijn finale versie van 1736. Kortom, een intieme benadering van een groots werk.

De Matthäus Passion is er voor jong en oud. We zijn dan ook van mening dat iedere leeftijd van harte welkom is om bij te dragen, mee te helpen of te komen luisteren. Het ‘mienskip’ (Fries voor: gemeenschap) betrekken is daarom een van onze hoofddoelen.

Lees verder

Koop uw tickets

Lezing Jan Vermaning

Op woensdag 29 maart zal Jan Vermaning een lezing houden over de Matthäus Passion. Hierbij neemt hij u mee naar de achtergronden, het verhaal en de magistrale muziek van Johann Sebastiaan Bach, vertelt hij over de uitvoering op 2 april en geeft hij aan waar u speciaal op kunt letten.

Plaats: Hobbe van Baerdtkerk, Joure

Aanvang: 20.00 uur

Prijs: € 5,–

Comité van aanbeveling

Fred Veenstra, burgemeester van Fryske Marren

Huite Zonderland, bestuurslid St. Christoffelparochie

Jan Harmsma, voorheen notaris te Joure

Christien Dijkstra, eigenaresse kerstbeelden.nl Idskenhuizen

Harry van den Elsen, Dean Prince Claus Conservatoire bij Hanzehogeschool Groningen

Stichting Passie Voor De Kunst

KvK: 75422484

Bestaande uit:
Dhr. G. Hemmes (voorzitter)
Mw. A. Jonkman (penningmeester)
Dhr. M. Kornet (secretaris)
Dhr. O. Bruinsma

RSIN: 860277409
De Stichting Passie Voor De Kunst heeft geen winstoogmerk en het bestuur ontvangt geen inkomsten voor hun werkzaamheden.
Overzicht 2022

Vriend worden

Het is onze bedoeling om de Matthäus Passion ieder jaar op Palmzondag in de Hobbe van Baerdt kerk te Joure uit te voeren onder leiding van Jan Vermaning. Dat kunnen wij niet zonder uw steun. Daarom zoeken wij “vrienden” om zo’n jaarlijkse uitvoering mogelijk te maken. Er zijn drie mogelijkheden om vriend te worden:

Individueel: U betaalt € 50,- en kunt in de voorverkoop kaarten reserveren zodat u verzekerd bent van een plaats. Daarnaast kunt u één kaart met korting kopen (€ 25,- i.p.v. € 45,-)

Uitgebreid: U betaalt € 100,- en kunt in de voorverkoop kaarten reserveren zodat u verzekerd bent van een plaats. Daarnaast kunt u 2 kaarten met korting kopen (€ 25,- i.p.v. € 45,-)

VIP: U betaalt € 150,- (of meer) en kunt in de voorverkoop kaarten reserveren zodat u verzekerd bent van een plaats. Daarnaast kunt u 2 kaarten met korting kopen (€ 25,- i.p.v. € 45,-) en krijgt u een VIP ontvangst in de Hobbe van Baerdt kerk en een plaats op de voorste rijen.

    Sponsoren

    Gemeente De Fryske Marren
    Prins Bernhard Cultuurfonds

    Foto's (Piebe van den Berg)

    Route en contact