Details Matthäus Passion

Voor zover de archieven ons kunnen informeren is er in de gemeente De Fryske Marren (voormalig Skasterlân/gemeentes voor de fusie), nog nooit een Matthäus Passion uitgevoerd. In tegenstelling tot reguliere en bekende uitvoering zal deze Matthäus Passion een intiem karakter voeren. Er is binnen het koor en orkest voor een kleinere bezetting gekozen, wat maakt dat de luisteraar actief betrokken raakt bij de uitvoering. De nadruk zal liggen op de details in tegenstelling tot het massale etaleren van dit wereldberoemde werk. De uitdaging schuilt in het zo dicht mogelijk blijven bij de oorspronkelijke partituur, zoals Bach bedoelde in zijn finale versie van 1736. Kortom, een intieme benadering van een groots werk.

De Matthäus Passion is er voor jong en oud. We zijn dan ook van mening dat iedere leeftijd van harte welkom is om bij te dragen, mee te helpen of te komen luisteren. Het ‘mienskip’ (Fries voor: gemeenschap) betrekken is daarom een van onze hoofddoelen.

Er wordt gebruik gemaakt van amateurzangers op niveau, met ervaring. Om jeugd uit de gemeente te enthousiasmeren voor klassieke muziek in het algemeen maar ook deel te laten nemen aan een inmiddels Nederlandse traditie, willen wij hen graag in dit project betrekken. Zo wordt bijvoorbeeld het kinderkoor gevuld met stemmen uit het basis- en voortgezet onderwijs. In samenwerking met ‘It Toanhûs’ zullen zij vanaf a.s. september wekelijks repeteren en worden gevormd met het uiteindelijke doel de prachtige frases te kunnen zingen. Op deze wijze geven wij invulling aan zowel de betrokkenheid van jeugd alsmede de volwassenen in dit bijzondere project.

Inleiding Rudolf Nammensma

Muziekkenner en recensent Rudolf Nammensma zal voorafgaand aan het uitvoering in de kerk van 18.30 tot 19.00 uur een korte lezing houden over de Mattheüs Passie. Hierbij zal hij de luisteraar meenemen naar de achtergronden, het verhaal en de magistrale muziek van Johann Sebastiaan Bach.

Comité van aanbeveling

Fred Veenstra, burgemeester van Fryske Marren

Huite Zonderland, bestuurslid St. Christoffelparochie

Thea Postma, voorzitter Ondernemersvereniging St. Nicolaasga

Christien Dijkstra, eigenaresse kerstbeelden.nl Idskenhuizen

Harry van den Elsen, Dean Prince Claus Conservatoire bij Hanzehogeschool Groningen

Stichting Passie Voor De Kunst

KvK: 75422484

Bestaande uit:
Dhr. G. Hemmes (voorzitter)
Mw. A. Jonkman (penningmeester)
Dhr. M. Kornet (secretaris)

RSIN: 860277409
De Stichting Passie Voor De Kunst heeft geen winstoogmerk en het bestuur ontvangt geen inkomsten voor hun werkzaamheden.
Overzicht 2022

Vriend worden

Het is onze bedoeling om de Matthäus Passion ieder jaar op Palmzondag in de Hobbe van Baerdt kerk te Joure uit te voeren onder leiding van Jan Vermaning. Dat kunnen wij niet zonder uw steun. Daarom zoeken wij “vrienden” om zo’n jaarlijkse uitvoering mogelijk te maken. Er zijn drie mogelijkheden om vriend te worden:

Individueel: U betaalt € 50,- en kunt in de voorverkoop kaarten reserveren zodat u verzekerd bent van een plaats. Daarnaast kunt u één kaart met korting kopen (€ 25,- i.p.v. € 45,-)

Uitgebreid: U betaalt € 100,- en kunt in de voorverkoop kaarten reserveren zodat u verzekerd bent van een plaats. Daarnaast kunt u 2 kaarten met korting kopen (€ 25,- i.p.v. € 45,-)

VIP: U betaalt € 150,- (of meer) en kunt in de voorverkoop kaarten reserveren zodat u verzekerd bent van een plaats. Daarnaast kunt u 2 kaarten met korting kopen (€ 25,- i.p.v. € 45,-) en krijgt u een VIP ontvangst in de Hobbe van Baerdt kerk en een plaats op de voorste rijen.

  Sponsoren

  Gemeente De Fryske Marren
  Prins Bernhard Cultuurfonds
  Stichting Westermeer
  Jonkman B.V. Sint Nicolaasga
  Syb Jellesma Stichting
  HOLIDAY Ice BV
  De Bios Drachten
  Rabo Sneek-Zuidwest Friesland
  Jumbo St. Nicolaasga – Lemmer
  Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga
  Ondernemersvereniging Sint Nicolaasga

  Foto's (Piebe van den Berg)

  Route en contact